ช่างรู้คู่บ้าน | Home Companion ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช๊อต ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

 • ช่างรู้คู่บ้าน | Home Companion ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช๊อต ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น ช่างรู้คู่บ้าน | Home Companion ไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช๊อต ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

  ภัยจากไฟดูดและไฟไหม้

  ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้วิธีป้องกัน และวิธีใช้งานที่ถูกต้องจะเสี่ยงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้! วันนี้ช่างรู้คู่บ้าน มีวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดมาแชร์ให้รู้ จากเรื่องใกล้ตัวภายในบ้านมาบอกกันครับ พร้อมแนะนำบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจาก 24 FIX เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของปัญหาไฟฟ้ารั่ว ไฟช๊อต ไฟดูด ไปดูกันได้เลย!


  เนื้อหาอ้างอิงจาก https://24fix.co/blog/danger-electrocute
  • Admin
  • พฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564
  • 1 Views